Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB den 27 juli

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 klockan 15:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417...

read more →