Mindmancer AB (publ) stärker styrelsen med Lennart Svantesson och Meg Tivéus.

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) årsstämman utsåg Lennart Svantesson till ny styrelseordförande samt Meg Tivéus till ny ledamot.

read more →