Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) Valberedningen lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 april 2017 avseende antal styrelseledamöter och val av...

read more →

Kallelse till årsstämma i Mindmancer AB den 25 april 2017

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den25 april 2017 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, våning 7 i lokal Blenda View, i Göteborg....

read more →

Mindmancers Årsredovisning 2016 har publicerats

Mindmancers årsredovisning 2016 har publicerats

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har publicerat årsredovisning för 2016.
VD-kommentar:

Genom det omställnings- och...

read more →

Mindmancers Årsredovisning 2016

 

read more →

Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q1 2016

Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det första kvartalet och du kan läsa den i sin helhet här: Mindmancer Q1 2016.

read more →

Kommuniké från årsstämma i Mindmancer AB (publ) 2016

 

Vid årsstämman i Mindmancer AB (publ), som hölls den 18 april 2016, beslutades följande:

read more →

Uppdatering av valberedningens förslag till beslut till årsstämma i Mindmancer AB (publ)

read more →

Kallelse till årsstämma i Mindmancer AB (publ) den 18 april

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 klockan 16:00 på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg....

read more →

Mindmancers årsredovisning 2015

Våren är på intåg och med den Mindmancers årsredovisning. Du finner hela årsredovisningen här:Mindmancers årsredovisning 2015

read more →

Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q4 2015

Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det fjärde kvartalet och du kan läsa den i sin helhet här: Mindmancer Q4 2015.

read more →