Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB den 27 juli

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 klockan 15:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417...

read more →

Delårsrapport: Mindmancer AB (publ) Q1 - 2017

Mindmancer har nu släppt första kvartalets delårsrapport. Rapporten finns att läsa i sin helhet här:
read more →

Mindmancers Årsredovisning 2016 har publicerats

Mindmancers årsredovisning 2016 har publicerats

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har publicerat årsredovisning för 2016.
VD-kommentar:

Genom det omställnings- och...

read more →

Mindmancers Årsredovisning 2016

 

read more →

Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2016.

read more →

Delårsrapport: Mindmancer AB (publ) Q4 - 2016

 

read more →

Mindmancer ingår strategisk samarbete med CERTEGO

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) ingår samarbetsavtal med CERTEGO AB,ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar i Norden.

read more →

Mindmancer fokuserar mot lönsamhet

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) omorganiserar för att uppnå betydandekostnadsbesparingar och lönsamhet.

read more →

Mindmancers nya VD Marcus Bäcklund har investerat i bolaget

Marcus Bäcklund, som tillträdde den 1 januari 2017, har förvärvat 49.646 aktier samt 175.000 teckningsoptioner i Mindmancer AB (publ).

read more →

Marcus Bäcklund ny vd för Mindmancer AB

Mindmancers styrelse har utsett IT-entreprenören Marcus Bäcklund till ny vd för Mindmancer. Mindmancer, som erbjuder en komplett bevakningslösning från kamera via larmcentral till insats och vars...

read more →